Καταλύματα

6,2% περισσότερες συναλλαγές το 2014 πραγματοποιήθηκε μέσω βουλγαρικού συστήματος πληρωμών με κάρτα BORIKA

21 Ιουνίου, 2020

Το 2014 το σύστημα πληρωμών με κάρτα BORIKA πραγματοποιήθηκαν 156,570 εκατομμύρια συναλλαγές, δηλαδή 6,2% περισσότερο από το 2013. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ΑΤΜ είναι 73,065 εκατομμύρια – 2,1% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. 25,263 εκατομμύρια πληρώνουν για αγαθά και υπηρεσίες στον τερματικό σταθμό POS, που είναι 11,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το 2014 παρέμεινε η τάση αύξησης του μεριδίου των συναλλαγών μέσω POS σε σύγκριση με το μερίδιο των συναλλαγών μέσω ΑΤΜ.

Η μέση αξία ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ είναι BGN 162 (BGN 153 το 2013) και η μέση αξία μιας συναλλαγής από το POS είναι BGN 75 (BGN 77 το 2013). Στο τέλος του έτους ο αριθμός των συμμετεχόντων στο σύστημα διατραπεζικών μεταφορών – BISERA 6 είναι 29.315 υποκαταστήματα τραπεζών. Ο συνολικός αριθμός των διατραπεζικών πληρωμών μέσω του BISERA 6 για το έτος είναι 60,617 εκατομμύρια – 13,4% περισσότερο από το 2013

No Comments

Leave a Reply