Καταλύματα

Νέο κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης στο χωριό Madzherito χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA της ΕΕ

21 Ιουνίου, 2020

Το PIT BOX EOOD θα κατασκευάσει ένα κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης στο νότιο χωριό Madzherito (Δήμος Stara Zagora), στο πλαίσιο έργου ύψους 1,9 00 εκατ.

Η Societe Generale Expressbank και το Ταμείο Περιφερειακής Αστικής Ανάπτυξης χορήγησαν 15ετές επενδυτικό δάνειο ύψους 1 942 930 ευρώ στο PIT BOX EOOD στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA (Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις στις αστικές περιοχές).

Η συγχρηματοδότηση που χορήγησε η τράπεζα ανέρχεται σε 1 298 700 ευρώ.

Το κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης θα εκμισθωθεί στη Speedy, τη μεγαλύτερη βουλγαρική εταιρεία ταχυμεταφορών, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης σύμβασης. Το κέντρο εφοδιαστικής θα υποστηρίξει τις υπηρεσίες παλετών της εταιρείας, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρηματικές γραμμές της Speedy.

Το σύγχρονο κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης θα κατασκευαστεί στο έδαφος της πρώην κρατικής μονάδας επεξεργασίας πουλερικών κοντά στη Στάρα Ζαγόρα σε έκταση 5400 τετραγωνικών μέτρων.

Το έργο θα δημιουργήσει 10-15 μόνιμες θέσεις εργασίας, καθώς και 40 προσωρινές θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών

No Comments

Leave a Reply